Navigace

Obsah

Dotazník pro občany Olomouckého kraje

Typ: ostatní
Dotazník Olomoucký kraj v zájmu svého cíle trvale zvyšovat úroveň kvality činností krajského úřadu připravil dotazník pro občany a podnikatele kraje.

V rámci Rozvojové strategie krajského úřadu je definováno několik priorit, jimž se chce kraj v následujícím období věnovat. Jednou z těchto priorit je oblast spokojenosti partnerů a občanů Olomouckého kraje. V návaznosti na tuto prioritu si Ol. kraj nastavil systém pravidelného ověřování kvality řízení vztahů se svými partnery.

Cílem v tomto roce je získat zpětnou vazbu hodnotící především spolupráci krajského úřadu s veřejností a zástupci podnikatelů působících v našem kraji a pokusit se na základě získaných poznatků zlepšit vzájemnou spolupráci a komunikaci.

Vlastní průzkum spokojenosti a očekávání probíhá od pondělka 13. 5. 2024 do pátku 14. 6. 2024.
Do průzkumu je v letošním roce nově zařazeno i několik dotazů týkajících se vnímání regionu. 
Pro dotazníkové šetření je zvoleno stejně jako v loňském roce prostředí Microsoft Forms, které je součástí MS Office 365. Dotazníkové šetření a jeho sběr je nastaveno jako zcela anonymní.
Všechny získané podněty stejně jako v loňském roce budou vyhodnoceny a Ol. kraj se jimi bude zabývat.

Výsledky dotazníkového šetření budou opět nejpozději do listopadu prezentovány v měsíčníku Olomoucký kraj a na webových stránkách kraje.

Odkazy pro možnost vyplnění dotazníku:
Občané kraje: https://forms.office.com/e/ZtJL2upigt

Podnikatelé: https://forms.office.com/e/BnJVHYj9RM

 

Dotazník je možné vyplnit i načtením QR kódu. 

Dotazník Olomouckého kraje


Vytvořeno: 15. 5. 2024
Poslední aktualizace: 15. 5. 2024 8:49
Autor: Jaroslava Jeřábková