Navigace

Obsah

KONTEJNERY NA BIOLOGICKÝ ODPAD

Typ: ostatní
Upozorňujeme občany, že do kontejnerů na biologický odpad, které jsou rozmísťovány po obci nepatří větve ani tekuté zbytky z domácností (omáčky, šťávy atd.)

Co je bioodpad?

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Bioodpadem respektive biologicky rozložitelným odpadem se dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v § 33a rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. V případě, že kompostovatelný organický materiál zpracováváme svépomocí, materiál se odpadem nestává. Domácím a komunitním kompostováním tak předcházíme vzniku bioodpadů.

BRO nebo BRKO

Bioodpady nebo také tzv. kompostovatelné odpady lze rozdělit na dvě hlavní skupiny:

 • biologicky rozložitelné odpady (BRO)
 • biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)

Biologicky rozložitelné odpady (BRO)

jsou všechny kompostovatelné odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, z výroby a zpracování potravin. Dále to jsou odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky, odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu, papírové, lepenkové a dřevěné obaly, stavební a demoliční odpady a odpady z čištění odpadních vod.

Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)

jsou odpady z domácností a jim podobné odpady z živností, úřadů i průmyslu. Mezi tyto odpady patří separovaný odpad z domácností a zahrad, dále odpady z veřejné zeleně, z tržišť a odpady z kuchyní a stravoven.

CO LZE DÁT DO KONTEJNERŮ:

 • zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
 • kávové a čajové zbytky
 • zbytky pečiva
 • skořápky z vajíček a ořechů
 • zvadlé květiny, zemina z květináčů
 • zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)
 • posekaná tráva, listí
 • plevele, zbytky ovoce, zeleniny
 • stará zemina

VĚTVE DO KONTEJNERŮ NEPATŘÍ.  Ty lze ukládat na vyhrazené místo u zahrádkářské kolonie. 


Vytvořeno: 15. 4. 2019
Poslední aktualizace: 15. 4. 2019 15:12
Autor: Ing. Miroslava Nezbedová