Navigace

Obsah

Projekt volbiste.cz

Typ: ostatní
V souvislosti s volbami si dovolujeme představit projekt volbiste.cz, jehož jednou z hlavních priorit je dostupnost ucelených a relevantních informací potenciálním voličům.

Ve snaze zvýšit zájem o politické dění, přispět k aktivizaci občanů a zlepšit povědomí o problematice voleb do zastupitelských orgánů České republiky si dovolejeme představit projekt Volbiště  (https://volbiste.cz/).

Uplatnění občanského práva volit je nedílnou součástí demokratické společnosti. V posledních letech však nejsou mnohé volební hlasy naplněny v důsledku složitější orientace v nepřehledném množství informací, které často bývají neúplné a zavádějící.
Volbiště představuje moderní koncept virtuálního volebního klání bez upřednostňování jakékoli politické síly v České republice. Jedná se o unikátní platformu poskytující bezprecedentně rozsáhlý a detailní soubor informací, které se týkají široké škály společenských a politických témat. Volbiště je inspirováno modelem volebních kalkulaček, posouvá však srovnání politických subjektů na vyšší úroveň. Prostřednictvím jednotlivých tematických okruhů jsou na volbišti prezentovány názory, stanoviska a řešení politických stran působících v českém politickém prostředí. Zároveň se volbiště stává místem, jež přináší ucelený přehled nezbytných, doplňujících a vysvětlujících informací, které voličům napomáhají k poznání jejich volebních preferencí a výslednému volebnímu rozhodnutí.

Volbiště tvoří skupina analytiků s různými politickými přesvědčeními a s mezioborovým přesahem mimo jiné do oblasti politických a sociálních věd, mezinárodních vztahů a ekonomie. Zakládají si na své nezávislosti na politických subjektech a státních institucích, na dotačním financování a na financování konkrétními podnikatelskými subjekty.

Snahou je přispět ke zlepšení veřejné informovanosti o volebních tématech diskutovaných na české politické scéně, aktivní občanské angažovanosti a ke zvýšení volební účasti v nadcházejících letech. 
 


Vytvořeno: 2. 9. 2021
Poslední aktualizace: 2. 9. 2021 11:29
Autor: Jaroslava Jeřábková