Postřelmov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Komenského 193
789 69, Postřelmov

IČ: 00303232 DIČ: CZ00303232

Bankovní spojení

1905697329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

Adresa

Komenského 193
789 69, Postřelmov
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Kontakty

Telefon: 583 480 711 Fax: 583 480 719 E-mail: obec@postrelmov.cz www: www.postrelmov.cz Datová schránka: 9ygbvij

Osoby

Pumprla Jiří, Ing.

  Pumprla Jiří, Ing.
Politická příslušnost: Nestraníci
Starosta

Hecl Petr, Mgr.

  Hecl Petr, Mgr.
Politická příslušnost: KDU-ČSL
Místostarosta

Formuláře

Doložení nároku na osvobození či úlevu od místního poplatku za komunální odpad [PDF, 84 kB]

Doložení nároku na osvobození či úlevu od místního poplatku za k.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,26 kB
Staženo: 518×
Vloženo: 9. 12. 2018

Odhlášení k místnímu poplatku ze psů [PDF, 25 kB]

Odhlášení k místnímu poplatku ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 24,62 kB
Staženo: 424×
Vloženo: 9. 12. 2018

OZV 1-2014 příloha č. 1- doložení nároku na osvobození či úlevu od místního poplatku za komunální odpad [DOC, 27 kB]

OZV 1-2014 příloha č. 1- doložení nároku na osvobození či úlevu od místního poplatku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 336×
Vloženo: 9. 12. 2018

Přihláška k místnímu poplatku ze psů [PDF, 56 kB]

Přihláška k místnímu poplatku ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,39 kB
Staženo: 474×
Vloženo: 9. 12. 2018

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 22,5 kB
Staženo: 380×
Vloženo: 14. 12. 2018

Výroční zpráva 2014 [PDF 60,2 kB]

Výroční zpráva 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 60,28 kB
Staženo: 445×
Vloženo: 6. 2. 2019

Výroční zpráva 2015 [PDF 50 kB]

Výroční zpráva za rok 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,09 kB
Staženo: 457×
Vloženo: 6. 2. 2019

Výroční zpráva 2016 [PDF 56,3kB]

Výroční zpráva 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,35 kB
Staženo: 407×
Vloženo: 6. 2. 2019

Výroční zpráva 2017 [PDF 51,9 kB]

Výroční zpráva 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,91 kB
Staženo: 403×
Vloženo: 6. 2. 2019

Výroční zpráva 2018 [PDF 397 kB]

Výroční zpráva o poskyt. informací dle zákona č. 106_1999 Sb. za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 397,88 kB
Staženo: 433×
Vloženo: 11. 2. 2019

Výroční zpráva 2019 [PDF 402 kB]

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106_1999 sb, za rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 402,32 kB
Staženo: 321×
Vloženo: 31. 1. 2020

Formuláře

VZOR - Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu [PDF, 104 kB]

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu - VZOR.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 103,86 kB
Staženo: 542×
Vloženo: 9. 12. 2018

Žádost (oznámení) - na kácení dřevin rostoucích mimo les [PDF, 55 kB]

Žádost (oznámení) - o vydání rozhodnutí na kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 54,52 kB
Staženo: 452×
Vloženo: 9. 12. 2018

Podřízené organizační složky

 • Zastupitelstvo

  • Finanční výbor zastupitelstva

   Hlavní náplní činnosti finančního výboru je kontrolní činnost na úseku hospodaření obce a jejích příspěvkových organizací.
  • Kontrolní výbor zastupitelstva

   Hlavní náplní činnosti je kontrola na úseku samosprávy obce, zejména zápisů a usnesení rady a zastupitelstva obce a jejich plnění, kontrola smluv a vnitřních předpisů obce.
 • Rada

  • Komise

   • Komise výstavby

    Komise spolupracuje s radou obce na úseku investičních a neinvestičních akcí obce. Monitoruje vzhled obce se zaměřením na stavební činnost, stav komunikací a budov v majetku obce.
   • Komise zdravotní, sociální a bytová

    Komise spolupracuje s radou obce v oblasti věcí bytových, zdravotních a sociálních.
   • Komise ochrany veřejného pořádku

    Komise spolupracuje s radou obce na úseku veřejného pořádku v obci, zejména v době konání různých společenských akcí.
    Monitoruje vzhled obce, dodržování obecně závazných vyhlášek obce, týkajících se pořádku v obci. Kontroluje, zda nedochází k poškozování nebo neoprávněnému užívání obecního majetku.
   • Komise životního prostředí

    Komise spolupracuje s radou obce v oblasti životního prostředí v obci, týkající se zejména veřejné zeleně, vodních toků,odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany živočichů. Monitoruje vzhled obce a její čistotu, stav veřejné zeleně a mobiliáře a jejich udržování. Podává náměty a podněty ke zlepšení životního prostředí v obci.
   • Komise kulturní

    Komise spolupracuje s radou obce v oblasti kultury a sportu. Zaměřuje se zejména na přípravu a realizaci různorodých kulturních a sportovních akcí, práci mimoškolních aktivit mládeže v oblasti kulturního vzdělávání a sportovního vyžití, spolupracuje se ZŠ a MŠ, sportovními oddíly TJ a spolky a dalšími organizacemi.
   • Komise školská a sportovní

    Komise spolupracuje s radou obce na úseku školství. Řeší věci školní výchovy i mimoškolní činnosti dětí. Pracuje se zástupci ZŠ, MŠ i dalšími organizacemi, které se zaměřují na účelné využití volného času dětí.
   • Komise pro občanské záležitosti

    Komise spolupracuje s radou obce. Zajišťuje kulturně společenské akce pořádané obcí, vítání občánků, setkání s jubilanty apod.
   • Komise inventarizační

    Komise spolupracuje s radou obce. Zajišťuje provádění inventarizace majetku obce a majetku organizací zřízených obcí.
 • Pracovníci obce