Postřelmov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Osoby

Jeřábková Jaroslava, Ing.

Investice, územ.plán., správ. činnost na úseku ŽP a komunikací

Vláčel Miroslav

Správce a údržba majetku obce
Telefon: 583 480 718
Mobil: 724 183 458
E-mail: vlacel@postrelmov.cz

Kolářová Jana

Matrika a evidence obyvatel, podatelna, Czech-Point

Nevoral Luděk

Věci majetkoprávní a pozemky obce

Sobotková Marie

správa hřbitova, ekonomika a účetnictví

Bartošová Jindřiška

Pokladna, poplatky, pohledávky, nájemné