Postřelmov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Adresa

Komenského 193
789 69, Postřelmov
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Pumprla Jiří, Ing.

  Pumprla Jiří, Ing.
Politická příslušnost: Nestraníci
Člen

Hecl Petr, Mgr.

  Hecl Petr, Mgr.
Politická příslušnost: KDU-ČSL
Člen

Nimrichtr Jaroslav

  Nimrichtr Jaroslav
Politická příslušnost: Nestraníci
Člen

Sedláčková Jana

Politická příslušnost: KDU-ČSL
Člen

Sedláček Michal, Ing.

  Sedláček Michal, Ing.
Politická příslušnost: Volba pro Postřelmov
Člen

Podřízené organizační složky

 • Komise

  • Komise výstavby

   Komise spolupracuje s radou obce na úseku investičních a neinvestičních akcí obce. Monitoruje vzhled obce se zaměřením na stavební činnost, stav komunikací a budov v majetku obce.
  • Komise zdravotní, sociální a bytová

   Komise spolupracuje s radou obce v oblasti věcí bytových, zdravotních a sociálních.
  • Komise ochrany veřejného pořádku

   Komise spolupracuje s radou obce na úseku veřejného pořádku v obci, zejména v době konání různých společenských akcí.
   Monitoruje vzhled obce, dodržování obecně závazných vyhlášek obce, týkajících se pořádku v obci. Kontroluje, zda nedochází k poškozování nebo neoprávněnému užívání obecního majetku.
  • Komise životního prostředí

   Komise spolupracuje s radou obce v oblasti životního prostředí v obci, týkající se zejména veřejné zeleně, vodních toků,odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany živočichů. Monitoruje vzhled obce a její čistotu, stav veřejné zeleně a mobiliáře a jejich udržování. Podává náměty a podněty ke zlepšení životního prostředí v obci.
  • Komise kulturní

   Komise spolupracuje s radou obce v oblasti kultury a sportu. Zaměřuje se zejména na přípravu a realizaci různorodých kulturních a sportovních akcí, práci mimoškolních aktivit mládeže v oblasti kulturního vzdělávání a sportovního vyžití, spolupracuje se ZŠ a MŠ, sportovními oddíly TJ a spolky a dalšími organizacemi.
  • Komise školská a sportovní

   Komise spolupracuje s radou obce na úseku školství. Řeší věci školní výchovy i mimoškolní činnosti dětí. Pracuje se zástupci ZŠ, MŠ i dalšími organizacemi, které se zaměřují na účelné využití volného času dětí.
  • Komise pro občanské záležitosti

   Komise spolupracuje s radou obce. Zajišťuje kulturně společenské akce pořádané obcí, vítání občánků, setkání s jubilanty apod.
  • Komise inventarizační

   Komise spolupracuje s radou obce. Zajišťuje provádění inventarizace majetku obce a majetku organizací zřízených obcí.