Navigace

Obsah

Informace občanům k tématu koronavirus

Vláda ČR s platností od 16.3.2020 zavedla karanténu na celém území České republiky. To znamená, že platí zákaz volného pohybu po celém území státu s vyjmenovanými výjimkami uvedenými na webových stránkách vlády ČR a jednotlivých ministerstev a zveřejněnými ve sdělovacích prostředcích.

Vláda
I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;


II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby.

 

Doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 

Na základě těchto nařízení Obecní úřad Postřelmov omezuje provoz pouze na dobu od 14:00 do 17:00 hod. v úřední dny pondělí a středa. Z tohoto důvodu se také prodlužuje splatnost za vodné a stočné do 30.4.2020.

Ruší se konání zastupitelstva obce plánovaného na 23.3.2020 a veřejné projednání nového územního plánu Obce Postřelmov původně stanoveného na 30.3.2020.

 

Dále bude zrušen do odvolání provoz sběrného dvora.

 

V platnosti zůstávají nadále opatření, tj. uzavření sportovní haly, kulturního domu a místní knihovny. Ruší se veškeré veřejné i soukromé sportovní a kulturní akce a činnost všech kroužků až do odvolání.

 

Na základě rozhodnutí zřizovatele – Obce Postřelmov, se v rámci nouzového opatření od úterý 17. 3.2020 do odvolání uzavírá mateřská škola.

Potvrzení na tzv. ošetřovné bude vystaveno na základě žádosti rodiče, zákonného zástupce elektronicky (emailem) na adrese: msreditelka.postrelmov@seznam.cz nebo osobně po předchozí telefonické domluvě vždy v době od 8.00 – do 12.00 hodin. V případě potřeby kontaktujte ředitelku školy na tel.: 739303942. V rámci preventivních opatření upřednostňujeme elektronickou cestu. Aktuální informace získáte na webových stránkách školy. Děkujeme za pochopení. Bc. Ivana Vyhnánková - ředitelka školy.

 

Ordinace MUDr. Habrnala oznamuje, aby pacienti pro chronicky užívané léky využili zaslání e-receptu on-line , tedy telefonicky se spojili se svým lékařem nebo v případě nemají-li mobilní telefon, bude jim recept napsán a nechán v lékárně. Rovněž je nutno vyloučit návštěvu ordinace pro různá potvrzení, očkování.  Pacienti s "nachlazením" rovněž mohou využít telefonickou konzultaci a případné zaslání  E- neschopenky i E-receptu. Ordinační doba bude zkrácena do 10.00 hodin.

 

Z webových stránek MUDr. Zdeňka Pospíšila:

DO 24.3.2020 OŠETŘUJEME FYZICKY POUZE AKUTNÍ PŘÍPADY. Ostatní věci telefonicky nebo emailem. Každou návštěvu ordinace (i dříve objednanou) nejprve telefonicky ohlaste na 583 438 213.Pacienti s rýmou, kašlem, teplotou - hlaste se ihned po příchodu u sestry a budete přednostně ošetřeni. (týká se i podezření na infarkt, mozkovou příhodu a jiné závažné stavy). Ostatní pacienti - můžete-li administrativní záležitost vyřídit telefonicky či po emailu, nejprve nás takto kontaktujte.Po odebrání pořadového lístku opusťte čekárnu na 30 min., je-li  v čekárně více než 5 lidí.

 

MUDr. Katarína Berková oznamuje, že v rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým coronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden Nouzový režim ordinace. Tento režim byl nařízen pro všechny dětské ambulance, prosím tedy o respektování pravidel. Mimořádné opatření platí od pondělí 16.3 do odvolání.
Co se týče ošetření nemocných pacientů, to proběhne výhradně po předchozím telefonickém objednání. S dítětem, které má horečky, kašel, dušnost, nevstupujte do čekárna zdravotnického zařízení, stav konzultujte telefonicky na čísle 731 811 900.
Na tento týden rušíme všechny preventivní prohlídky s výjimkou dětí do 3 měsíců event. dětí, které vzhledem ke svému stavu prevenci vyžadují. Budeme Vás v průběhu dnešního a zítřejšího dne telefonicky kontaktovat. V tomto nouzovém režimu není možné dělat preventivní prohlídky dětem nad 2 roky.
Očkovat děti je možné, ale opět budeme zvažovat, jestli je nutné, aby dítě bylo očkované teď a muselo tím navštívit zdravotnické zařízení.
Až do odvolání nevystavujeme potvrzení na řidičský průkaz, výpisy z dokumentace a další potvrzení.
Pro OČR se samozřejmě můžete stavit ale, prosím, po předchozí telefonické informaci.
Pro Vás i pro nás je nařízení velmi limitující, prosím ale o dodržování pravidel, protože čekárnu budeme otvírat jenom nahlášeným pacientům. Přeji všem hodně trpělivosti, tolerance a hlavně zdraví.

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194


vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky


NOUZOVÝ STAV

na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda
I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová
opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
II. ukládá
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;
III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením
nouzového stavu dotčena;
IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;
V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.

Pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zůstat doma a telefonicky se spojit se svým praktickým lékařem. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích.
V souvislosti s onemocněním SARS-CoV 2019 byla zřízena informační linka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje tel. ‪585 719 719‬ s provozem od 9 do 19 hodin denně do odvolání.
 
 
 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky také rozhodlo o přerušení výuky na základních, středních, vysokých a vyšších odborných školách. Platit začne od středy 11. března. Otevřeny nadále zůstávají mateřské školy a jesle.
 
Ministerstvo zdravotnictví v sobotu 7. března 2020 vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazil při svém pobytu právě na území Itálie. S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.
 
Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu na území Itálie, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.
 
1. Co je koronavirus?

Koronavirus je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů. Pod mikroskopem koronavirus skutečně vypadá jako Slunce obklopené koronou. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel a teploty. Ale také by mohl podnítit smrtící choroby, jako je například těžký akutní respirační syndrom, nebo otevřít dveře jiné nebezpečné infekci. Mezi koronaviry patří SARS, který se začal šířit koncem roku 2002 v Asii a po celém světě do července 2003 usmrtil na 800 lidí z více než 8 000 nakažených. Na Blízkém východě se v roce 2012 objevila infekce MERS, která patří do výše zmíněné skupiny virů, na niž podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zemřelo 858 lidí z téměř 2 500 nakažených.
 
Virus, který se v posledních týdnech šíří z Číny, dostal provizorní název 2019-nCoV a také patří mezi koronaviry. V únoru generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že virus dostal název Covid-19. Podle expertů by však neměl být tak smrtící jako SARS. Přestože se šíří mnohem rychleji, smrtelných případů je méně. Podle francouzských lékařů má 2019-nCoV úmrtnost pouze kolem pěti procent. Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v lednu uvedl, že smrtnost nemoci je tři procenta.
 
Z hlediska úmrtnosti byla zdaleka nejhorší pandemie španělské chřipky v letech 1918 až 1920, na kterou zemřelo 50 až 100 milionů lidí. Dva miliony obětí si vyžádala asijská chřipka v letech 1957 až 1958. Milion lidí pak podlehl ruské chřipce v letech 1889 až 1892 a hongkongské chřipce v letech 1968 až 1969. I na běžnou sezonní chřipku však každoročně umírají lidé s oslabenou imunitou. Podle odborníků je ta letošní obzvlášť zlá. Například v roce 2018 zemřelo v Česku kvůli chřipce 260 lidí.
 
2. Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po blízkém kontaktu, který trvá delší dobu. Je to takzvaná kapénková infekce, která se přenáší vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.
 
3. Zachrání nás textilní roušky?

V médiích se v lednu objevila zpráva, že z lékáren mizí textilní roušky. Nicméně roušky chrání pouze před bakteriemi, ne před viry. Roušky jsou navíc vhodné pouze pro lidi již nakažené. Zabrání tomu, aby nemocní infekci dále šířili.Podle odborníků před viry ochrání jen respirátory s třídou filtrace FFP 3. Zatímco rouška zabraňuje jen průniku choroboplodných organismů zevnitř ven, respirátor chrání člověka před pronikáním virů či bakterií zvenku dovnitř. Uživatel respirátoru navíc musí pravidelně měnit filtr, aby účinnost ochrany nevymizela.


4. Jak dlouhá je inkubační doba?


Inkubační doba, tedy období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci, trvá přibližně 14 dní. Čínské úřady však varovaly, že se virus může šířit i z jedince, který v inkubační době neprojevil žádné symptomy nemoci. Nakažený člověk tak může chorobu šířit už během inkubační doby, aniž má zjevné příznaky.

 

 
5. Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Největší hrozbu představuje nemoc pro seniory, chronicky nemocné a lidi s oslabenou imunitou. Nebezpečná je zejména pro lidi, jejichž zdraví už podlomilo jiné onemocnění. Zvlášť ohrožující je nákaza pro pacienty trpící nemocemi dýchacích cest, kteří se dalšímu náporu cizorodých látek nedokážou bránit. Náchylnější k onemocnění mohou být také kuřáci či lidé trpící alergiemi. Naopak koronavirem se zatím nakazilo jen velmi málo dětí. Podle epidemiologických dat z Číny to vypadá, že u dětí do jednoho roku nebyla zaznamenána vůbec žádná úmrtnost, na rozdíl třeba od infekce eboly, která je u novorozenců smrtelná.
 
6. Kolik osob už onemocnělo virem Covid-19?

Počty nemocných se mění každým dnem. Nejvíce případů zatím eviduje Čína, odkud se virus začal šířit. Covid-19 si podle posledních statistik vyžádal 24.107 životů. (Podrobnosti se můžete dovědět na webu amerického studenta, který se tímto tématem zabývá - https://ncov2019.live.)
Přehled situace v ČR ohledně COVID-19 naleznete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR - https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.
Odkaz na nové internetové stránky www.krajpomaha.cz, což je zdroj oficiálních informací o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji. Stránky zřídil Krajský úřad Olomouckého kraje a budou průběžně aktualizovány.
 

 
7. Jaké jsou příznaky nemoci po nákaze koronavirem?

Příznaky nemoci jsou shodné s chřipkou. Klasickými symptomy jsou horečka, dýchací obtíže, kašel a bolesti hlavy. U některých nemocných se může vyvinout zápal plic.


8. Co dělat, když máte podezření, že jste se koronavirem nakazili?


Pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zavolat svému praktickému lékaři. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích. Pacienti v domácí karanténě si musejí pravidelně měřit teplotu, při zhoršení zdravotního stavu jsou převezeni do nemocnice. Pokud má nemocný jen horečku a kašel, není nijak izolován. Jestliže pobýval v ohnisku nákazy, nařídí mu epidemiolog z krajské hygienické stanice dvoutýdenní domácí karanténu.
Nová informační linka v souvislosti s koronavirem - 1212. V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112, ale pokud potřebujete poradit, volejte 1212. 
 
9. Jak se lze bránit?

Postupuje se stejně jako při klasickém respiračním onemocnění v chřipkovém období:
  • Vyhýbejte se lidem, kteří jsou zjevně nemocní.
  • Dodržujte základní hygienická pravidla (časté mytí rukou).
  • Používejte raději dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí.
  • Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí.
  • Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla hygieny a při kýchání či kašlání řádně užívat kapesníky – nejlépe jednorázové. V nouzi by si měli zakrývat ústa paží nebo rukávem, nikoliv rukou.
  • Podle lékárníků je vhodné dezinfikovat také mobilní telefony a klávesnice i myši u počítače.
 

10. Lze nemoc léčit?


Přestože statistiky ukazují již téměř pět tisíc mrtvých, dalších sedmdesát tisíc lidí se z nemoci zotavilo. V Thajsku například zabral mix léků na chřipku a HIV. Virová onemocnění se léčí tlumením příznaků. Schopnost zotavení nakažených však závisí především na jejich předešlém zdravotním stavu a kondici jejich imunního systému – stejně jako v případě SARS a MERS. V současné době nejsou proti Covid-19 schváleny žádné zvláštní léky.
 
11. Jaké instituce jsou klíčové a kde hledat informace?

Pokud by se prokázalo, že se někdo v Česku čínským koronavirem nakazil a onemocnění mělo těžký průběh, čeká pacienta odkudkoliv z republiky převoz do pražské Nemocnice Na Bulovce. Právě tato nemocnice je specializovaným pracovištěm pro podobné nákazy. Potřebná opatření již lékaři v nemocnici zavedli. V současné době jsou pro případ nákazy vyčleněny dva volné pokoje. Počty lůžek může nemocnice v případě potřeby zvýšit. Pokud by se u někoho infekce potvrdila, podléhal by izolaci.
 
Podstatná je také stálá lékařská služba na Letišti Václava Havla. Pracovníci mohou na místě  jako první vyšetřit ty, kteří se například vracejí z Číny. Letiště v pondělí požádalo aerolinky, aby informovaly cestující na palubě letadla, že mají při podezření na onemocnění koronavirem zůstat na letišti a okamžitě vyhledat lékaře. K dispozici jim je stálá pohotovostní služba, kterou tvoří lékař, nelékařský zdravotnický pracovník a řidič sanitky.
 
Situaci sleduje i samotné ministerstvo zdravotnictví, které na svých stránkách vydalo souhrn veškerých dostupných informací v souvislosti s koronavirem Covid-19. Potřebné informace zveřejnila na svých stránkách i Hygienická stanice hlavního města Prahy. Doporučení a zásadní informace sděluje veřejnosti také Státní zdravotní ústav.