Obsah

Jana Kolářová


Role v org. struktuře

Komise zdravotní, sociální a bytová - Člen

Komise pro občanské záležitosti - Člen

Pracovníci obce - Matrika a evidence obyvatel, podatelna, Czech-Point