Navigace

Obsah

Víceúčelový areál IZS - fotbalový stadion

Typ: ostatní
Tato stavba je rozdělena na dvě etapy. I. etapa obsahuje nové inženýrské sítě, výstavbu hlavního hracího hřiště, otevřenou krytou tribunu, částečné oplocení. II. etapa potom obsahuje výstavbu zázemí pro sportovce a diváky, travnaté tréninkové hřiště, dvě antuková hřiště na volejbal a nohejbal, zázemí pro děti a dokončení oplocení a komunikace.

Více informací o výběrovém řízení na I. etapu zde.

Více informací o výběrovém řízení na II. etapu zde.

I. ETAPA

přikládáme situaci I. etapy k náhledu zde

vizualiazce POHLEDY k náhledu zde

Předpokládaná realizace: 6/2019 - 4/2020 

Cena I. etapy je cca 25 mil. včetně DPH - financování plánováno z vlastního rozpočtu

Na realizaci I. etapy jsme získali dotaci z Olomouckého kraje ve výši 500 000,- Kč. 

Byl vybrán zhotovitel na I. etapu - nejnižší nabídku podala firma Ekozis s.r.o., se kterou byla podepsána smlouva na zhotovení I. etapy. Cena dle smlouvy je 17 842 395,- Kč bez DPH, 21 589 298,- Kč včetně DPH.

Staveniště bylo předáno 18.6.2019. 

Současný stav:

Dne 30. 4. 2020 bylo provedeno předání I. etapy. Byly shledány závady a nedodělky, které jsou průběžně odsraňovány. Branky, sedačky a střídačky budou osazeny až před koncem II. etapy dle dohody obou stran.

Logo Olomouckého kraje

 

 

II. ETAPA

Byl vybrán zhotovitel na II. etapu - nejnižší nabídku podala firma Ekozis s.r.o., se kterou byla podepsána smlouva na realizaci. Cena dle smlouvy je 29 985 981- Kč bez DPH, 36 164 293,- Kč včetně DPH.

2.5.2020 bylo předáno staveniště a začalo se s pracemi na II. etapě. Bylo provedeno geometrické zaměření budov (zázemí pro diváky, šatny a byt správce), skrývka ornice, výkop základových pasů a jejich betonáž. 

4.6.2020 - je zhotovena základová deska, položená ležatá kanalizace, začíná se zdít


Přílohy

Vytvořeno: 28. 2. 2019
Poslední aktualizace: 16. 6. 2020 11:39
Autor: