Navigace

Obsah

Zajímavosti

 
Hrobka Bukůvků
V obci je památkově chráněno několik objektů. Nejvýznamnější historickou památkou je renesanční hrobka Bukůvků, kterou pro sebe a svou rodinu nechal roku 1592 vystavět Zikmund Bukůvka z Bukůvky.
kryptě jsou uloženy ostatky Zikmunda Bukůvky, jeho ženy Barbory Okrouhlické, synovce Bernarda a neznámé dívky, snad dcery Zikmunda a Barbory.
V roce 2005 byla hrobka nově zrestaurována. Nejhodnotnější částí hrobky je portál s pozoruhodnou reliéfní výzdobou a mistrovsky kovanou renesanční mříží. 

Kostel


Další dominantou obce je kostel sv. Matouše. Původně gotická stavba
ze 14. století byla po ničivém požáru v roce 1665 barokně přestavěna.

Současnou podobu získal po dostavbě v 19. století. Bohatě zdobený interiér kostela byl nákladně restaurován. Zaujme zejména hlavním oltářem a nástropní malbou Poslední večeře

Jursuv statek
V současnosti již jen několik statků připomíná svojí architekturou, zvláště arkádovým zápražím, portálem vrat či zdobenou fasádou, výstavnost obce
v 19. století. Mezi nimi i honosný, památkově chráněný Jursův statek z roku 1837, který je rodným domem pedagoga a vydavatele učebnic Jana Jursy (1853 - 1938).