Navigace

Obsah

Obec Postřelmov

se svou rozlohou 955 ha a počtem 3008 obyvatel, patří mezi větší obce Olomouckého kraje, okresu Šumperk. Postřelmovská rovina v nadmořské výšce asi 284 m, je malebnou krajinou úrodných polí a luk, dokola obklopenou překrásným věncem zalesněných kopců s pozadím nejkrásnějších moravských hor - Jeseníků. Na katastru naší obce se vlévá řeka Desná do řeky Moravy. 

První písemná zmínka o Postřelmovu je z roku 1349. V obci je několik památkově chráněných objektů, z nich nejvýznamnějším je hrobka Bukůvků z Bukůvky.
Postřelmov leží na trase mezi městem Zábřeh a Šumperk, s dobrým silničním i železničním spojením. Obec má dostatečnou občanskou vybavenost - zdravotní středisko, základní a mateřskou školu, penzion pro důchodce, bohatou síť prodejen a služeb, kulturní dům s kinosálem a víceúčelovou tělocvičnu.

Věříme, že je Postřelmov našim obyvatelům přívětivým domovem a pro návštěvníky příjemným poznáním.

25.03.2019

Slavnostní požehnání rekonstruovaných varhan a postní koncert organologa Jana Gottwalda a 40členného sboru z Olomouce - sobota 30.3.2019

Římskokatolická farnost Postřelmov zve všechny spoluobčany na slavnostní požehnání rekonstruovaných varhan. Mše svatá s požehnáním za účasti Mons. Antonína Baslera, pomocného biskupa olomouckého se uskuteční v sobotu 30. 3. v 11,00 hodin ve farním kostele sv. Matouše. Odpoledne v 15,00 hodin zveme na postní koncert v podání arcidiecézního organologa pana Jana Gottwalda a čtyřicetičlenného sboru z Olomouce. Po koncertu si dárci, kteří se zúčastnili akce Adopce píšťal, mohou vyzvednout pamětní listy.

Detail

25.03.2019

Jarní klavírní přehrávka - úterý 26.3.2019

Srdečně zveme občany na jarní klavírní přehrávku, která se uskuteční v úterý 26.března v malém sále KD. Vystoupí žáci ze třídy Kateřiny Morávkové a budou předáni do třídy Radky Jiráskové.

Detail

25.03.2019

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM A UŽIVATELŮM POZEMKŮ

Společnost ČEPS, a.s. je vlastníkem a provozovatelem vedení velmi vysokého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma. Tudíž je potřeba v těchto pásmech nemít porosty nad výšku 3 m. Odstranění a okeštění stromovía jiných porostů proveďte v období vegetačního klidu do 31. 12. 2019

Detail

22.03.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - pondělí 25.3.2019 v 17.00 hod

Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 25.3. v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Program jednání je zveřejněn na plakátech a webových stránkách obce.

Detail

11.03.2019

Hasiči radí...

I v jarních měsících může snadno vzniknout požár.

Detail

29.03.2019 - 30.03.2019

Noc s Andersenem

Letošní (již devatenáctý) ročník je věnován jak H. Ch. Andersenovi a jeho známým i neznámým pohádkám, tak také nakladatelství Albatros, které slaví 70. výročí svého vzniku. A co konkrétně nás čeká? Nechte se překvapit . Pohádková noc je určena přihlášeným dětem, které navštěvují postřelmovskou základní školu a dětem, které jsou čtenáři naší knihovny.

Detail

06.04.2019

Jarní bazárek

Využijte této příležitosti a prodejte věci, které nepotřebujete a zároveň pořiďte sobě i svým dětem to, co vám chybí… Více informací: Žaneta Hontová, mail: zancaa@seznam.cz, tel. 604 952 934.

Detail

2019

29.01.2019

Bruslení na Pískáči

Bruslení na Pískáči

Lednové bruslení na Pískáči fotoaparátem Jiřího Švuba

Detail

2018

24.12.2018

Zpívání u vánočního stromečku 2018

Zpívání u vánočního stromečku 2018

Detail

01.11.2018

Sázení stromu republiky

Sázení stromu republiky

Detail

23.09.2018

Postřelmovské hody

Postřelmovské hody

Detail

14.05.2018

Letecké snímky

Letecké snímky

Detail

15.03.2018

Masopustní průvod

Masopustní průvod

Detail

2017

18.12.2017

Utkání v ledním hokeji na hřišti u školy pro veřejnost

Utkání v ledním hokeji na hřišti u školy pro veřejnost

Utkání v ledním hokeji na hřišti u školy pro veřejnost

Detail

14.12.2017

Zima v obci fotoaparátem R. Růžičky

Zima v obci fotoaparátem R. Růžičky

Zima v obci fotoaparátem R. Růžičky

Detail

05.06.2017

Setkání s obyvateli Bukůvky 2017

Setkání s obyvateli Bukůvky 2017

Setkání s obyvateli Bukůvky 2017

Detail

31.05.2017

Setkání partnerských obcí Postřelmova, Moyenneville a Willingham by Stow - Twinning 2017

Setkání partnerských obcí Postřelmova, Moyenneville a Willingham by Stow - Twinning 2017

Twinning 2017

Detail

19.05.2017

Pálení čarodějnic 2017

Pálení čarodějnic 2017

Fotografie: Richard Růžička

Detail

2016

18.06.2016

Pohádkový les

Pohádkový les

Pohádkový les každoročně pořádá soubor Markovice.

Detail

07.05.2016

Pietní akt u pomníku padlým

Pietní akt u pomníku padlým

Pietní akt u pomníku padlým 6.5.2016

Detail