Navigace

Obsah

Poplatky a platby


Odvoz komunálního odpadu           700,- Kč/osoba/rok  (splatnost 31.10.)

VS: prvních 6 číslic rodného čísla poplatníka. Do poznámky uveďte jména osob, za které je polatek hrazen.

 

Poplatek za psa                                     200,- Kč/pes/rok  (splatnost 30.4.)

VS: prvních 6 číslic rodného čísla poplatníka.

 

Vodné od     1. 1. 2024            28,- Kč/m3  (splatnost 31.3. a 31.10.)

              do 31.12. 2023            27,- Kč/m3 

              

Stočné od    1. 1. 2024          50,- Kč/m3   (splatnost 31.3. a 31.10.)

               do 31.12.2023           48,- Kč/m3 

              

 

Hlášení místního rozhlasu                    50,- Kč/1 hlášení
 

Číslo účtu obce: 1905697329/0800