Navigace

Obsah

Družební obce neboli Twinning


Co je twinning?

Dlouhodobá partnerská spolupráce měst či obcí, spočívající v pravidelném setkávání zástupců měst a jejich občanů. Její přidanou hodnotou je nejen živý mezikulturní dialog mezi běžnými občany, překonávání předsudků mezi národy, ale také posilování občanské účasti na veřejném životě a podpora občanství a integrace Evropské unie. 

Má velký význam pro výměnu zkušeností v nejrůznějších oblastech týkajících se života města/obce, ať už se jedná o rozvoj měst, sociální oblast, školství, životní prostředí, cestovní ruch nebo fungování samosprávy. Samosprávy mohou prostřednictvím partnerské spolupráce podporovat ekonomické vazby svých podnikatelů s jejich protějšky v partnerských městech. a tím pozitivně ovlivňovat ekonomický rozvoj svého území a regionu. 

Tato forma spolupráce je jedinečná tím, že zapojuje všechny skupiny občanů - od běžných občanů, odborníků, podnikatelů, pracovníků různých organizací přes účastníky různého věku a pohlaví (mládež, ekonomicky aktivní občané, senioři, hendikepovaní atd.) až po občanské spolky a organizace různého zaměření. Napomáhá navazovat trvalé přátelské i profesní vazby mezi občany, organizacemi, úřady, školami apod., během nichž dochází k užitečnému předávání zkušeností. Zkušenosti dokazují, že partnerská spolupráce měst významně pomáhá v posilování občanské zodpovědnosti a zapojení občanů do života místní komunit.

Naše obec udržuje partnerské vztahy s těmito obcemi:

Kamenec pod Vtáčnikom - Slovensko

Willingham by Stow - Velká Británie

Moyennville - Francie