Navigace

Obsah

Poplatky a platby

 

Číslo účtu obce: 1905697329/0800

 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu            700,- Kč/osoba/rok (splatnost 31.10.)

VS: prvních 6 číslic rodného čísla poplatníka. Do poznámky uveďte jména osob, za které je poplatek hrazen.

 

Ohlášení poplatkové povinnosti ke stažení zde.

Oznámení nároku na osvobození a úlevy od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ke stažení zde.

Žádost o vrácení  přeplatku místního poplatku ke stažení zde.

Potvrzení o úhradě poplatku za odkládání kumunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci  ke stažení zde.

 

 

 

Poplatek za psa                                     200,- Kč/pes/rok (splatnost 30.4.)

VS: prvních 6 číslic rodného čísla poplatníka.

 

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti ke stažení zde.

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti ke stažení zde.

Ohlášení změny poplatkové povinnosti ke stažení zde.

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze psů ke stažení zde.

 

 

Vodné     od     1. 1. 2024           28,- Kč/m3  (splatnost 31.3. a 31.10.)

                  do  31.12. 2023           27,- Kč/m3 

              

Stočné    od    1. 1. 2024           50,- Kč/m3   (splatnost 31.3. a 31.10.)

                  do  31.12.2023           48,- Kč/m3 

               

 

 

Hlášení místního rozhlasu            50,-Kč/1 hlášení