Navigace

Obsah

  1. OZV 1/2010 o místních poplatcích  k nahlédnutí zde
  2. OZV 2/2010 pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství k nahlédnutí zde
  3. OZV 1/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
    k nahlédnutí zde
  4. OZV 1/2018 kterou se vydává požární řád obce k nahlédnutí zde
  5. OZV 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů k nahlédnutí zde