Navigace

Obsah

Životní prostředí a odpady

 

Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2022

Dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je obec povinna zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému za uplynulý rok.

Pro srovnání uvádíme i roky 2020 a 2021.

 

Množství vytříděného odpadu 

Je potěšující, že se nám v naší obci daří zvyšovat množství vytříděného plastu a naopak snižovat objem směsného komunálního odpadu.

Množství vytříděného odpadu v obci

 

 

Náklady na odpadové hospodářství obce

(uvedené částky jsou včetně DPH)

Náklady na odpadové hospodářství 2020-2022

 

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu od občanů v roce 2021 byl 500 Kč, pro rok 2021 a  2022 je stejný - 600 Kč.

 

 

Recyklace má smysl

 

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora nebo se dohodneme na jejich odvozu při nákupu nového spotřebiče. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?

 

Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.

 

Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.

 

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší obci a nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.

 

V naší obci můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře na ul. Závořická. Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna v budově obecního úřadu.

 

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Jen za loňský rok se v České republice díky EKOLAMPu sebralo a ekologicky zpracovalo 576 tun světelných zdrojů a více než 4010 tun velkých a malých elektrozařízení.

Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 90 % materiálů ze sebraných svítidel a velkých elektrozařízení a téměř 88 % materiálů z malých elektrozařízení.

 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

 

 

 

Nefunkční světelné zdroje a vysloužilé elektro sbírá EKOLAMP

Vysloužilé zářivky, LED žárovky či přímo žhavené žárovky včetně halogenových, dále fény, vysavače nebo rychlovarné konvice rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se vysloužilá elektrozařízení dají opětovně využít a recyklovat, ale úsporné zářivky navíc obsahují i malé množství rtuti, a proto nesmí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.

Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty

Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných zdrojích obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty. Sklo se používá zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého byly světelné zdroje vyrobeny. 

 

Ze starého fénu nový elektrospotřebič

Důležitým zdrojem cenných druhotných surovin jsou i malé a velké elektrospotřebiče, které by rozhodně neměly končit v kontejnerech na běžný komunální odpad. Obsahují například hliník, mosaz, měď, stopové množství zlata a dalších vzácných kovů, které se dají znovu využít při výrobě nových elektrozařízení. Elektroodpad tak díky vám neskončí nikde ve spalovně, nebo na skládce, ale ve výrobě, kde z něj může vzniknout nový elektrospotřebič.

 

Odneste je „do sběru“

Pokud teď přemýšlíte, jak s vysloužilým elektrozařízením či žárovkou naložit a kde je odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.

Vysloužilý světelný zdroj můžete odevzdat v elektro obchodě při nákupu nového nebo ho odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna v přízemí Obecního úřadu Postřelmov.

Také můžete nefunkční zářivku, wolframovou, halogenovou či LED žárovku odnést spolu s dalším elektroodpadem do sběrného dvora na ul. Závořická, každou 1. sobotu (8:30 – 12:00 hod.) nebo 3. čtvrtek v měsíci (12:30 – 17:00 hod.). Obsluha sběrného dvora je zdarma převezme a vloží do speciálních sběrných nádob.  

 

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci

Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Provozuje síť sběrných míst, která vybavuje sběrnými nádobami a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obec finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů. 

 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

 

 

Kam s nefunkční žárovkou (23.3 kB)

Životní cyklus dosloužilé kompaktní zářivky (2.23 MB)

 

 

Kam s použitými pneumatikami?

 

Přezuli jste auto a nevíte, co se sjetými pneumatikami, které už příští sezónu nazouvat nebudete?

Zpětný odběr pneumatik řeší ustanoveni zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., konkrétně paragrafy § 38, § 38a a § 38b. Tedy už delší dobu funguje bezplatný zpětný odběr pneumatik, a to bez ohledu na značku nebo na to, jestli jste na místě odběru zakoupili pneumatiky nové. Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat. Může z nich být vyrobeno např. dětské hřiště a další užitečné výrobky. Zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci. Sběrné místo, koryto řeky, lesík, příkopa nebo jiné opuštěné místo nejsou tím pravým umístěním.

Použité pneumatiky odevzdávejte zdarma a kdykoliv během roku na místa zpětného odběru. Seznam těchto míst najdete na stránkách www.eltma.cz, konkrétně ZDE.

Společnost Eltma (ELT Management Company Czech Republic s.r.o.) zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle určených podmínek. Vytváří síť sběrných míst (převážně pneuservisů, autoservisů), kam mohou občané, jako koneční potřebitelé, pneumatiky bezplatně odevzdat.

Města a obce se nemohou do tohoto systému zpětného odběru zapojit. Za odevzdanou pneumatiku na sběrné místo (kontejnerové stání) či odevzdanou při mobilním svozu nebezpečného odpadu, zaplatí město za likvidaci i dopravu svozové firmě. Proto žádáme občany, aby pneumatiky nenechávali a neodevzdávali na sběrném dvoře na ul. Závořická, ale využili právě míst zpětného odběru společnosti ELTMA.

 

 

Další články k dispozici zde:

1. Recyklace má smysl

2. Kam s nefunkční žárovkou

3. Nebraňme se ekologii