Navigace

Obsah

Plánované a probíhající stavební akce v roce 2019:

1. Přidružené pruhy na ul. Osvobození

2. Víceúčelový areál IZS – I. etapa + zahájit nové řízení k vydání stavebního povolení pro II. etapu

3. Stavební úpravy na ul. Brachtlova

4. Cyklostezka u Moravy

5. přestavba Fitness na nové třídy MŠ (zahájení 2019, dokončení 2020)

Menší akce:

- Hřbitov – kolumbárium - v současné době probíhá realizace - stavbu provádí firma Ekozis spol. s.r.o., smluvní cena 457 931,- Kč bez DPH

- rekonstrukce bytu č. 1/3 na ul. Osvobození 191

- ZŠ Postřelmov – zhotovení venkovní učebny - probíhá realizace - stavbu realizuje Pavel Komenda

- Zdravotní středisko – úpravy prostor

- rekonstrukce obřadní sítě na OÚ

- VO na ul. Spojovací – příprava projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení (pokud se stihne, bude se v tomto roce i realizovat)

 

Ukončené stavební akce v roce 2019

1. Byla provedena oprava laku na malém sálu tělocvičny, kterou provedla firma PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE Leoš Svoboda za cenu 231 500,- Kč 

2. Proběhla rekonstrukce bytu v ul. Osvobození č. 191 v celkové výši 376 388,10 Kč včetně DPH

z toho: zednické práce prováděné firmou Martin Kuruc za cenu 225 758,80 Kč
             vodoinstalaterské a topenářské práce prováděné firmou Martin Petřík za cenu 33 864,05 Kč
             výroba a montáž kuchyňské linky firmou Jiří Picka za cenu 74 750,- Kč
             elektroinstalace provedena firmou Pavel Matějíček za cenu 42 015,25 Kč
            

3. Proběhla oprava 2 bytů na penzionu v celkové výši 176 194,25 Kč

z toho první byt: rekonstrukce bytu provedena firmou Instalace Pavel Pecháček za cenu 114 987,34 Kč
                              kuchyňská linka zhotovená firmou František Joklík za cenu 30 495,- Kč

druhý byt: rekonstrukce koupelny provedena firmou Instalace Pavel Pecháček za cenu 30 711,90 kč

4. Instalace nových houpaček a prolézaček na ulicí Závořická, Klubovní u KD a v areálu ZŠ provedena a dodána firmou MONOTREND s.r.o. za celkovou cenu 268 886,20 Kč

5. Ostění vrat hasičské zbrojnice Postřelmov, kterou provedla firma Ekozis spol. s r.o. za cenu 33 840,- Kč.

 

 

 

 

 

Zprávy

Cyklostezka "U Moravy"

Zadávací řízení na zhotovitele vyhrála firma Ladislav Ščuka, Šumperk, se kterou byla uzavřena smlouva. V současné době probíhá realizace asfaltového krytu. Poté budou následovat terénní úpravy. Termín realizace je do konce prázdnin. celý text

ostatní | 4. 6. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Víceúčelový areál IZS - fotbalový stadion

Tato stavba je rozdělena na dvě etapy. I. etapa obsahuje nové inženýrské sítě, výstavbu hlavního hracího hřiště, otevřenou krytou tribunu, částečné oplocení. II. etapa potom obsahuje výstavbu zázemí pro sportovce a diváky, travnaté tréninkové hřiště, dvě antuková hřiště na volejbal a nohejbal, zázemí pro děti a dokončení oplocení a komunikace. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Přidružené pruhy na ul. Osvobození

Zadávací řízení na zhotovitele vyhrála firma Strabag a.s.
Předání staveniště a zahájení prací bude 17. 6. 2019.
Současně bude probíhat nové položení rozvodů veřejného osvětlení včetně osazení stožárů a LED svítidel, které bude realizovat firma Grent-Žváček s.r.o. celý text

ostatní | 27. 2. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová