Navigace

Obsah

Plánované a probíhající stavební akce v roce 2020:

1. Víceúčelový areál IZS - II. etapa: byla firma na zhotovení druhé etapy. Soutěž vyhrála firma EKOZIS  spol. s r.o. za cenu 36 164 293,- Kč vč. DPH. Stavba tak bude kontinuálně navazovat na I. etapu. Termín zhotovení II. etapy je do 30. 6. 2021.

2. Rekonstrukce mostu přes Postřelmovský potok - jedná se o celkovou rekonstrukci mostu přes potok na ul. 1. máje u čp. 3. Soutěž vyhrála firma STAVBY A STATIKA spol. s r.o. za cenu 3 766 221,41 Kč včetně DPH. Bylo předáno staveniště. Stavba bude zahájena v pondělí 15.6.2020 potrvá do 10.9.2020. Během této doby bude umožněn vjezd k rodinným domům č.p. 3, 207 a 601 přes mostek u firmy KAVOPLYN.

3. Vybudování specializovaných učeben a bezbariérovost ZŠ Postřelmov

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Celý tento proces včetně zpracování dotace za nás provádní Agentura RPA Brno. Plánovaná realizace 07/2020 - 08/2021. 

4. Zdravotní středisko – úpravy prostor:

Byla provedena oprava soklu kolem schodiště, kterou zhotovila firma Kuruc a syn - Zednické práce za cenu 30 932,- Kč.

Dále bude provedena nová výmalba a nátěry v prostoru schodiště a výměna radiátorů v tomto prostoru.

V tomto roce bude také provedena rekonstrukce 1 ordinace.

5. VO na ul. Spojovací – příprava projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení (pokud se stihne, bude se v tomto roce i realizovat)

 

Dokončené akce v roce 2020:

1. Víceúčelový areál IZS - I. etapa 

Ukončená stavba byla předána 30.4.2020. V této etapě byla realizována tribuna, hřiště se závlahou, inženýrské sítě a část oplocení.

 

Ukončené stavební akce v roce 2019

1. Byla provedena oprava laku na malém sálu tělocvičny, kterou provedla firma PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE Leoš Svoboda za cenu 231 500,- Kč 

2. Proběhla rekonstrukce bytu v ul. Osvobození č. 191 v celkové výši 376 388,10 Kč včetně DPH

z toho: zednické práce prováděné firmou Martin Kuruc za cenu 225 758,80 Kč
             vodoinstalaterské a topenářské práce prováděné firmou Martin Petřík za cenu 33 864,05 Kč
             výroba a montáž kuchyňské linky firmou Jiří Picka za cenu 74 750,- Kč
             elektroinstalace provedena firmou Pavel Matějíček za cenu 42 015,25 Kč
            

3. Proběhla oprava 2 bytů na penzionu v celkové výši 176 194,25 Kč

z toho první byt: rekonstrukce bytu provedena firmou Instalace Pavel Pecháček za cenu 114 987,34 Kč
                              kuchyňská linka zhotovená firmou František Joklík za cenu 30 495,- Kč

druhý byt: rekonstrukce koupelny provedena firmou Instalace Pavel Pecháček za cenu 30 711,90 kč

4. Oplocení kolem zahrady a brána do dvora ZŠ provedla firma Kuruc a syn za cenu 67 203 kč

5. Instalace nových houpaček a prolézaček na ulicí Závořická, Klubovní u KD a v areálu ZŠ provedena a dodána firmou MONOTREND s.r.o. za celkovou cenu 268 886,20 Kč

6. Ostění vrat hasičské zbrojnice Postřelmov, kterou provedla firma Ekozis spol. s r.o. za cenu 33 840,- Kč.

7. Zahradní altán v areálu penzionu pro seniory, Postřelmov, kterou provedla firma Pavel Komenda za cenu 436 778,- Kč včetně DPH.

8. Kolumbárium Postřelmov zhotovila firma Ekozis spol. s.r.o. za celkovou cenu 517 987,-

9. Cyklostezka u Moravy zhotovila firma Ladislav Ščuka, Šumperk za cenu 1 691 218,- Kč včetně DPH. Na tuto akci jsme získali dotaci z Olomouckého kraje v celkové výši 754 067,74 Kč.

10. Přidružené pruhy na ul. Osvobození zhotovila firma Strabag a.s. za celkovou cenu 3 588 406,84 Kč včetně DPH. Současně bylo provedeno nové položení rozvodů veřejného osvětlení včetně osazení stožárů a LED svítidel, které realizovala firma Grent-Žváček s.r.o.

11. Stavební úpravy na ul. Brachtlova zhotovila firma M-SILNICE za celkovou cenu 3 161 480,07 Kč včetně DPH.

 

 

 

 

Zprávy

Úpravy v mateřské školce

V roce 2019 byly provedeny elektroinstalační práce pro zkvalitnění a modernizaci budovy MŠ. Byly doplněné rozvody slaboproudu a rozvody pro připojení ovládání venkovních žaluzií. Realizaci provedla firma Elektronické systémy Jaroslav Janko za cenu 684 837,- Kč včetně DPH. celý text

ostatní | 1. 8. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Cyklostezka "U Moravy"

V srpnu byla ukončena výstavba cyklostezky U Moravy, kterou realizovala firma Ladislav Ščuka, Šumperk. celý text

ostatní | 4. 6. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Víceúčelový areál IZS - fotbalový stadion

Tato stavba je rozdělena na dvě etapy. I. etapa obsahuje nové inženýrské sítě, výstavbu hlavního hracího hřiště, otevřenou krytou tribunu, částečné oplocení. II. etapa potom obsahuje výstavbu zázemí pro sportovce a diváky, travnaté tréninkové hřiště, dvě antuková hřiště na volejbal a nohejbal, zázemí pro děti a dokončení oplocení a komunikace. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová