Navigace

Obsah

Plán obnovy a rozvoje obce Postřelmov (POROP) na roky 2024 - 2029.

Poslední aktualizace schválena Zastupitelstvem obce Postřelmov dne 20.12.2023.

 

 

Základní cíl.

Vyvážit oblasti obnovy a rozvoje obce tak, aby byly ekonomicky efektivní a zajišťovaly dlouhodobou prosperitu obce a spokojenost občanů.

 

 

Priority rozvoje obce.

 

I.

Obnova a rozvoj infrastruktury obce

II.

Podpora služeb a občanského života v obci

III.

Životní prostředí

 

 

I. Obnova a rozvoj infrastruktury obce

 

1.

Rekonstrukce budov, výstavba

2.

Dopravní infrastruktura

3.

Rekonstrukce ulic, veřejné osvětlení

4.

Polní cesty, cyklostezky

5.

Veřejná prostranství

6.

Technická infrastruktura 

7.

Obnova vybavení obce

8.

Obnova a opravy - vodovod, vodárna, kanalizace, čistírna odpadních vod, kotelny atd.

 

II. Podpora služeb a rozvoj občanského života v obci.

 

1.

Výstavba, občanská vybavenost

2.

Bydlení pro občany

3.

Vzdělávání                             

 

III. Životní prostředí.