Navigace

Obsah

Plán obnovy a rozvoje obce Postřelmov (POROP) na roky 2022 - 2027.

Poslední aktualizace 12/2021 schválena Zastupitelstvem obce Postřelmov 15.12.2021

 

 

Základní cíl.

Vyvážit oblasti obnovy a rozvoje obce tak, aby byly ekonomicky efektivní a zajišťovaly dlouhodobou prosperitu obce a spokojenost občanů.

 

 

Priority rozvoje obce.

 

I.

Obnova a rozvoj infrastruktury obce

II.

Podpora služeb a občanského života v obci

III.

Životní prostředí

 

 

I. Obnova a rozvoj infrastruktury obce

 

1.

Rekonstrukce budov, výstavba (432.65 kB)

2.

Dopravní infrastruktura (427.5 kB)

3.

Rekonstrukce ulic, veřejné osvětlení (425.7 kB)

4.

Polní cesty, cyklostezky (415.78 kB)

5.

Veřejná prostranství (418.03 kB)

6.

Technická infrastruktura (406.95 kB)

7.

Obnova vybavení obce (410.47 kB)

8.

Obnova a opravy - vodovod, vodárna, kanalizace, čistírna odpadních vod, kotelny atd. (419.06 kB)

 

II. Podpora služeb a rozvoj občanského života v obci.

 

1.

Výstavba, občanská vybavenost (404.26 kB)

2. Bydlení pro občany (496.38 kB)

3.

Vzdělávání (405.13 kB)                                           

4.

Rozvoj a podpora komunitního a spolkového života v obci (404.4 kB)

5.

Sociální a zdravotní služby

6.

Kultura, zájmová činnost, sport

7.

Podpora zaměstnanosti

 

III. Životní prostředí.

 

1.  Odpadové hospodářství (504.11 kB)

2.

Zeleň v obci (492.36 kB)

3.

Životní prostředí

4.

Obec a okolí – zdravé a klidné místo k životu