Navigace

Obsah

Aktuality

Zprávy

Prohlášení ZŠ Postřelmov

Vyjádření učitelů, proč byla škola ve středu 6.11.2019 zavřená. celý text

ostatní | 7. 11. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

STUDIE oprava ul. Na Borech

Rádi bychom Vás seznámili se studií, která řeší úpravu ul. Na Borech. Tuto studii můžete připomínkovat na OÚ Postřelmov. celý text

ostatní | 10. 10. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Úplná uzavírka mezi obcemi Dolní Studénky a Sudkov

Z důvodu rekonstrukce komunikace při stavební akci "Silnice č. III/3703 Šumperk - Sudkov", bude úplná uzavírka od 28.10. - 10. 11. 2019.
celý text

ostatní | 8. 10. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Odstávka dodávky elektriky - ČEZ Distribuce

Upozorňujeme občany na odstávku dodávky el. energie od 27.9.2019. Odstávky si můžete podle obce či města sami vyhledat na webových stránkách ČEZ distribuce - odstávky. Více na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html celý text

ostatní | 27. 9. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

ČEZ distribuce - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ustanovení § 25 odst.3 písm. g) zákona č. 458/2000 sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. celý text

ostatní | 24. 9. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová
Projekt Do práce s Paktem zaměstnanosti 1

Projekt Do práce s Paktem zaměstnanosti

Hledáte práci a pečujete o dítě do 15 let nebo jste na rodičovské dovolené? Projekt Do práce s Paktem zaměstnanosti vám může pomoci. celý text

ostatní | 2. 9. 2019 | Autor: Ing. Petra Balcárková

DARUJ PLAZMU

Víte, že v Šumperské nemocnici můžete darovat plazmu?
celý text

ostatní | 9. 8. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE iii/3703 V ÚSEKU ŠUMPERK - DOLNÍ STUDÉNKY

Úplná uzavírka je povolena od 1.8.2019 do 30.11.2019 celý text

ostatní | 7. 8. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

DOTAZNÍK K VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU DOMÁCTNOSTMI

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Grant Thornton Advisory realizují celorepublikový průzkum o internetu v domácnostech. Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje velkokapacitních sítí (2020+). Dále bude průzkum sloužit k přípravě "Voucherů", které by měly domácnostem nabídnout dotaci na rychlejší a stabilnější internet. celý text

ostatní | 7. 8. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ VEŘEJNÉ LINKOVÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY NA OBDOBÍ 2019/2020.

Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje, příspěvková organizace (KIDSOK, p.o.) vyzývá veřejnost
využívající autobusovou přepravu k zaslání svých připomínek
a podmětů k současnému platnému jízdnímu řádu „Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje“ (IDSOK), aby mohly
být vzešlé připomínky zapracovány do nového jízdního řádu
autobusové dopravy pro období 2019/2020. celý text

ostatní | 6. 8. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZÁKAZ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI A Z NICH NAPÁJENÝCH VODNÍCH PLOCH V CELÉM ÚZEMÍ ORP ZÁBŘEH

Zákaz odběru všech povrchovým vod z území ORP Zábřeh. Tento zákaz platí do odvolání!
To znamená zákaz odběru vody z potoka, Moravy i Piskáče! celý text

ostatní | 19. 7. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

DOVOLENÁ - MUDr. Katarína Berková

Plánovaná dovolená na letní prázdniny:
červenec 1. - 4. 7. 2019
15. - 26. 7. 2019
srpen 19. - 23. 8. 2019 celý text

ostatní | 11. 6. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V OBCI

Z důvodů zvýšení bezpečnosti na některých ulicích v obci bylo zažádáno o trvalou změnu provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o ulice Klubovní, Spojovací, Mírová a účelovou komunikaci 04. celý text

ostatní | 6. 6. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

SENIORSKÉ CESTOVÁNÍ 2019

Podporované výlety pro seniory v Olomouckém a Moravskoslezkém kraji jejichž cílem je udržet a podpořit seniory v pohybu. celý text

ostatní | 6. 6. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

KONTEJNERY NA BIOLOGICKÝ ODPAD

Upozorňujeme občany, že do kontejnerů na biologický odpad, které jsou rozmísťovány po obci nepatří větve ani tekuté zbytky z domácností (omáčky, šťávy atd.) celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI III.

Zvažujete výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj tepla?
Zajímají Vás podmínky, za kterých je možné o kotlíkovou dotaci požádat?
Rádi byste získali informace o výši možné podpory a způsobu jejího vyplácení?
Potřebujete pomoc při vyplnění žádosti o poskytnutí dotace?
Pokud ano, pak využijte nabídky Olomouckého kraje a zúčastněte se některého z informačních seminářů. celý text

ostatní | 12. 4. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

SENIORSKÁ OBÁLKA

Jedná se o formulář – tiskopis I.C.E. karta  (In Case of Emergency - znamená v případě ohrožení), do kterého senior vyplní aktuální informace o svém zdravotním stavu tzn. aktuálně užívané léky, alergie, poslední hospitalizace (doporučujeme vždy přiložit poslední propouštěcí zprávu), dále kontakt na osobu blízkou či na svého praktického lékaře. Je velmi důležité, aby tyto dokumenty byly pravidelně aktualizovány, protože slouží pro složky Integrovaného záchranného systému (IZS) k prvotnímu vyhodnocení zdravotního stavu a zvolení dalších kroků ke stabilizaci zdraví a života. Obálky budou umístěny na viditelném místě v bytě, na dveřích lednice či na vchodových dveřích ze strany bytu, a to např. v průhledné plastové obálce, pomocí magnetky, magnetického klipu nebo v papírové podobě. celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM A UŽIVATELŮM POZEMKŮ

Společnost ČEPS, a.s. je vlastníkem a provozovatelem vedení velmi vysokého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma. Tudíž je potřeba v těchto pásmech nemít porosty nad výšku 3 m. Odstranění a okeštění stromovía jiných porostů proveďte v období vegetačního klidu do 31. 12. 2019 celý text

ostatní | 25. 3. 2019 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

MOBILNÍ ROZHLAS

Obec Postřelmov aktuálně zavádí od 1. 8. 2018 novou službu - Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni o odstávkách energií, čištění ulic i kulturních událostech. Registrujte se zdarma na: celý text

ostatní | 27. 7. 2018 | Autor: Ing. Petra Balcárková