Navigace

Obsah

Aktuality

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Obnovení autobusových linek

S účinností od 30.11.2020 oznamujeme, že budou obnoveny všechny zrušené spoje veřejné dopravy integrovaného dopravního systému Ol. kraje. celý text

ostatní | 23. 11. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200 o přijetí krizového opatření celý text

ostatní | 23. 11. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Informace pro občany - omezení veřejné dopravy Ol. kraje

V souvislosti s prodloužením nouzového stavu přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku 6. listopadu přešly do prázdninového režimu, přičemž nejsou vypravovány školní a posilové spoje. celý text

ostatní | 6. 11. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

PROSBA NEMOCNICE ŠUMPERK O SPOLUPRÁCI

Nemocnice Šumperk prosí občany, kteří již prodělali virové onemocnění COVID-19, zda můžou darovat plazmu. Plazma těchto občanů obsahuje protilátky proti onemocnění COVID-19 a může tak zásadním způsobem pomoci při léčbě pacientů s tímto onemocněním, u nichž je průběh těžší. celý text

ostatní | 29. 10. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Částka Sbírky zákonů č. 176 obsahující krizová usnesení vlády

přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 26. 10. 2020 celý text

ostatní | 27. 10. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Lékárna Postřelmov nabízí

občanům, kteří jsou v karanténě a nemají si možnost vyzvednout své léky, dovoz léků lékárníkem až do domu. V případě zájmu volejte na mobil lékárny Postřelmov: 725 457 367.
celý text

ostatní | 26. 10. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Manuál České lékárnické komory

týkající se zajištění léků na všechny obce v kraji - viz příloha. celý text

ostatní | 23. 10. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Krizová opatření Vlády České republiky

přijatá dne 16.10.2020 - viz příloha celý text

ostatní | 19. 10. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Pokyny pro sňatečné obřady

DOPORUČENÍ PRO OBCE K REALIZACI KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU OD 19.ŘÍJNA 2020 celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra

k vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
ve zkrácených lhůtách. celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Program jednání Zastupitelstva obce Postřelmov, které se bude konat dne 19.října 2020 v 17.00 hodin v malém sále tělocvičny Postřelmov - viz. příloha. celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Úřední hodiny Obecního úřadu Postřelmov od 12.10.2020

Úřední hodiny: pondělí a středa
9:00 – 11:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.
V ostatní dny jsou návštěvy pouze po telefonické domluvě s patřičným úředníkem.
celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu

Uzavírka silnic v Bludově - do 31.10.2020 (viz příloha). celý text

ostatní | 8. 10. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Pokládka asfaltového povrchu na ulici Brachtlova

V pondělí 12.10.2020 proběhne pokládka asfaltového povrchu na ulici Brachtlova.
Jedná se o reklamaci provedené vrchní asfaltové vrstvy, u které docházelo k vydrolování.
V tento den nebude do této ulice umožněn vjezd ani výjezd.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 8. 10. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon),v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění).
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům.
Více informací najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz
v části Distribuční soustava - Ořezy stromoví. celý text

ostatní | 21. 9. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

ČESKÁ POŠTA - otevírací doba

Česká pošta představuje nový systém otevírací doby na všech svých pobočkách. celý text

ostatní | 17. 9. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Internet pro veřejnost - znepřístupnění služby

KNIHOVNA POSTŘELMOV oznamuje, že od 14.9.2020 až do odvolání
bude počítač pro veřejnost, a s ním spojené služby,
z důvodů hygienických opatření nepřístupný. Děkujeme za pochopení.
celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Obecní úřad Postřelmov - úřední hodiny pro veřejnost

Obecní úřad Postřelmov bude otevřen pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 hodin a od 12.30 do 17:00 hodin. V ostatní dny bude možné úřad navštívit pouze po předchozí telefonické domluvě.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 11. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest od 10.9.2020 - viz příloha. celý text

ostatní | 10. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Metodika pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s covid-19

Tuto metodiku, kterou naleznete v příloze, vydalo Ministerstvo zdravotnictví. celý text

ostatní | 8. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Přílohou naleznete seznam zemí, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví. celý text

ostatní | 8. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

COVID – 19 a „Hygienicko – protiepidemická opatření a prevence“

Sdělovací prostředky informují o připravovaných, chystaných, zavedených či vydaných opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID – 19. Často se v neustálých změnách zákonů a přijatých nařízení občan neorientuje a neví, co může nebo nemůže. Doporučujeme proto hledat informace na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/, kde v levé části najdete příslušnou sekci s údaji, které vám pomohou v orientaci.  celý text

ostatní | 2. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Hasiči radí (NE)BEZPEČNÉ lampiony štěstí

Hasiči důrazně nedoporučují vypouštění tzv. lampionů štěstí. Pokud je však přesto chcete vypustit, přečtěte si přiložená pravidla bezpečného vypouštění lampionů štěstí. celý text

ostatní | 27. 8. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Pravidla používání ochranných prostředků dýchacích cest - účinnost od 1.9.2020. celý text

ostatní | 27. 8. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Připomínkování jízdních řádů

Do 11. 9. 2020 je možné připomínkovat změnu jízdních řádů pro rok 2020/2021. celý text

ostatní | 21. 8. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Ocrhanné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. celý text

ostatní | 4. 8. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

- zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 4.7.2020 do odvolání. celý text

ostatní | 13. 7. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Mimořádné opatření Ministerstva zdravostnictví

ohledně omezení provozu zdravotnických zařízení, lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 4.7.2020 do odvolání. celý text

ostatní | 13. 7. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

ohledně zabezpečení koordinace činností poskytovatelů zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“), poskytovatelů zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků potřebných k diagnostice infekčního onemocnění COVID-19. celý text

ostatní | 13. 7. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Opakované veřejné projednání Územního plánu Postřelmov ZRUŠENO

Z důvodu špatné dokumentace, která byla nahrána na stránky MěÚ Zábřeh, se opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Postřelmov, které bylo svolané na den 29.06.2020 RUŠÍ.
Termín nového opakovaného veřejného projednání předmětné územně plánovací dokumentace bude oznámen prostřednictvím nové veřejné vyhlášky po upravení dokumentace. celý text

ostatní | 19. 6. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová
první předchozí
ze 2
poslední