Navigace

Obsah

Aktuality

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon),v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění).
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům.
Více informací najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz
v části Distribuční soustava - Ořezy stromoví. celý text

ostatní | 21. 9. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

ČESKÁ POŠTA - otevírací doba

Česká pošta představuje nový systém otevírací doby na všech svých pobočkách. celý text

ostatní | 17. 9. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Provozovna SEPAREX Zábřeh - zavřeno 17. 9. 2020 a 24. 9. 2020

Oznamujeme občanům, že zábřežská provozovna SEPAREX bude 17. 9. 2020 celý den uzavřena z důvodu přerušení odstávky elektřiny.

24. 9. 2020 bude provozovna uzavřena od 9.00 do 14.00 hod z důvodu cejchování váhy. celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Pozvánka na den mikroregionu v Nemili - 17.10.2020

V sobotu 17.10.2020 se uskuteční Den mikroregionu Zábřežsko
Všichni jsou srdečně zváni! celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Hodová zábava se letos neuskuteční

Vzhledem k nastalé situaci a zvýšeným hygienickým opatřením ruší oddíl fotbalu TJ Postřelmov hodovou zábavu. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 15. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Internet pro veřejnost - znepřístupnění služby

KNIHOVNA POSTŘELMOV oznamuje, že od 14.9.2020 až do odvolání
bude počítač pro veřejnost, a s ním spojené služby,
z důvodů hygienických opatření nepřístupný. Děkujeme za pochopení.
celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Obecní úřad Postřelmov - úřední hodiny pro veřejnost

Obecní úřad Postřelmov bude otevřen pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 hodin a od 12.30 do 17:00 hodin. V ostatní dny bude možné úřad navštívit pouze po předchozí telefonické domluvě.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 11. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest od 10.9.2020 - viz příloha. celý text

ostatní | 10. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Postřelmovské hody

Oznamujeme občanům, že se postřelmovské hody, plánované na neděli 20.9.2020, uskuteční. V případě jakékoliv změny vás budeme informovat. celý text

ostatní | 10. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Metodika pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s covid-19

Tuto metodiku, kterou naleznete v příloze, vydalo Ministerstvo zdravotnictví. celý text

ostatní | 8. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Přílohou naleznete seznam zemí, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví. celý text

ostatní | 8. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

COVID – 19 a „Hygienicko – protiepidemická opatření a prevence“

Sdělovací prostředky informují o připravovaných, chystaných, zavedených či vydaných opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID – 19. Často se v neustálých změnách zákonů a přijatých nařízení občan neorientuje a neví, co může nebo nemůže. Doporučujeme proto hledat informace na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/, kde v levé části najdete příslušnou sekci s údaji, které vám pomohou v orientaci.  celý text

ostatní | 2. 9. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Hasiči radí (NE)BEZPEČNÉ lampiony štěstí

Hasiči důrazně nedoporučují vypouštění tzv. lampionů štěstí. Pokud je však přesto chcete vypustit, přečtěte si přiložená pravidla bezpečného vypouštění lampionů štěstí. celý text

ostatní | 27. 8. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Pravidla používání ochranných prostředků dýchacích cest - účinnost od 1.9.2020. celý text

ostatní | 27. 8. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Připomínkování jízdních řádů

Do 11. 9. 2020 je možné připomínkovat změnu jízdních řádů pro rok 2020/2021. celý text

ostatní | 21. 8. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Oprava průtahu Bludovem - silnice I/44

Oprava průtahu Bludovem I/44 bude pro obec Postřelmov znamenat zvýšený automobilový provoz nejméně do konce prázdnin. Buďte prosím opatrní a dbejte na svoji bezpečnost. celý text

ostatní | 17. 8. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Ocrhanné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. celý text

ostatní | 4. 8. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

- zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 4.7.2020 do odvolání. celý text

ostatní | 13. 7. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Mimořádné opatření Ministerstva zdravostnictví

ohledně omezení provozu zdravotnických zařízení, lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 4.7.2020 do odvolání. celý text

ostatní | 13. 7. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

ohledně zabezpečení koordinace činností poskytovatelů zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“), poskytovatelů zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků potřebných k diagnostice infekčního onemocnění COVID-19. celý text

ostatní | 13. 7. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Opakované veřejné projednání Územního plánu Postřelmov ZRUŠENO

Z důvodu špatné dokumentace, která byla nahrána na stránky MěÚ Zábřeh, se opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Postřelmov, které bylo svolané na den 29.06.2020 RUŠÍ.
Termín nového opakovaného veřejného projednání předmětné územně plánovací dokumentace bude oznámen prostřednictvím nové veřejné vyhlášky po upravení dokumentace. celý text

ostatní | 19. 6. 2020 | Autor: Ing. Miroslava Nezbedová

Oprava obchvatu Postřelmova

Od 14.6.2020 probíhá oprava obchvatu Postřelmova. Plán prací bude probíhat následovně:
14. 6. 2020 – 16. 8. 2020 – 1. etapa
17. 8. 2020 – 30. 8. 2020 – 2. etapa
31. 8. 2020 – 18. 10. 2020 – 3. etapa
Více informací naleznete v příloze. celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Video návod - jak používat roušky s filtrem

S tím, jak používat roušky, které jste dostali (nebo teprve dostanete) do svých schránek, vás ve videu seznámí Zdenka Nezbedová. celý text

ostatní | 12. 4. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

ORDINACE POSPÍŠIL s.r.o. provádí testy na COVID-19

MUDr. Zdeněk Pospíšil provádí od 9.4.2020 rychlotesty na COVID-19 pro samoplátce za cenu 380,- Kč. Více na v příloze nebo na webu http://pospisil.rps.cz/

celý text

ostatní | 9. 4. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Stanovení základního rámce zajištění péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí

Rámec definuje realizaci Usnesení vlády č. 341 ze dne 30. 3. 2020 o řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření a Usnesení č. KŠ/11/2020 Krizového štábu Olomouckého kraje v podmínkách ORP Olomouckého kraje. celý text

ostatní | 9. 4. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Hasiči radí jak se bezpečně chovat při vypalování trávy

Při vypalování trávy dodržujte níže uvedená pravidla. celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Vyrozumění pro majitele včelstev - plánovaný postřik

Plánovaný postřik Bludovské a.s. dne 4.4.2020 celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Částečná uzavírka ul. Šumperská v Rapotíně

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k jednosměrné uzavírce silnice I/11 ul. Šumperská v Rapotíně.
Termín uzavírky: od 1.4. do 31.8.2020 celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Nabídka dezinfekce interiéru vozidel ozonem

Mycí centrum Vytásek provádí dezinfekci interiéru vozidel generátorem ozonu (O3). celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková

Zajištění a vyzvednutí eReceptu jinou osobou

Vystavení a způsoby předání eReceptu bez přítomnosti pacienta. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Ing. Petra Balcárková
první předchozí
ze 2
poslední