Navigace

Obsah

Územní plán

všechny dokumenty stávajícího územního plánu obce Postřelmov i jeho změn jsou dostupné zde:

Územní plán obce Postřelmov

 

Nový územní plán obce Postřelmov

Návrh zadání územního plánu Postřelmov

 

Dne 16. prosince 2020 bylo na zastupitelstvu obce schváleno „Zadání územního plánu Postřelmov“ vypracované Ing. arch. Jarmilou Filipovou. Občané mohou zasílat své návrhy či připomínky na obecní úřad Ing. Miroslavě Nezbedové do 28. února 2021. Připomínky, které obdržíme, budou dále předány k vypořádání tvůrci Územního plánu Postřelmov společnosti knesl kynčl architekti s.r.o. Brno. 

 

Mapový portál obce Postřelmov

Obec Postřelmov využívá nově aplikaci Gisonline, která je dostupná na tomto odkazu:

https://app.gisonline.cz/postrelmov