Navigace

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE POSTŘELMOV

Zastupitelstvo obce Postřelmov na svém zasedání dne 17.08.2022 vydalo formou opatření obecné povahy č. 01/2022 Územní plán Postřelmov.

 

Územní plán Postřelmov 

Výroková část:

Titulní strana (173.54 kB)

Textová část územního plánu (Výrok) (495.24 kB)

I/01 Výkres základního členění území (1.56 MB)

I/02 Hlavní výkres (2.34 MB)

I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (797.86 kB)

I/04 Výkres s prvky regulačního plánu (744.54 kB)

Odůvodnění:

Odůvodnění územního plánu (32.47 MB)

II/01 Koordinační výkres (6.77 MB)

II/02 Výkres širších vztahů (2.05 MB)

II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1.51 MB)

II/04 Výkres technické infrastruktury (5.38 MB)

 

ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJE HISTORICKÉHO CENTRA POSTŘELMOVA

Územní studie dále rozvádí řešení lokalit, které se nacházejí v centru obce, v místech, kde historicky bývaly zahrady a sady statků na návsi.

Územní studie historického centra Postřelmova

 

Mapový portál obce Postřelmov

Obec Postřelmov využívá nově aplikaci Gisonline, která je dostupná na tomto odkazu:

https://app.gisonline.cz/postrelmov