Navigace

Obsah

Základní informace


Obecní úřad Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov je rozdělen na 3 podlaží.

V přízemí se nachází obřadní síň.

V  1. patře pokladna (J. Bartošová), kancelář pro věci majetkoprávní (L. Nevoral), kancelář pro úsek ÚP, investic, ŽP a výstavby (J. Jeřábková), kancelář starosty (J. Pumprla) a kancelář sloužící jako podatelna, Czech point, matrika a evidence obyvatel (J. Kolářová).

Ve 2. patře se pak nachází zasedací místnost, kancelář správy a údržby majetku (M. Vláčel) a ekonomické oddělení (D. Sonntágová, M. Sobotková).


 

STAROSTA (1. patro)

Ing. Jiří Pumprla, tel: 583 480 711; 724 183 457; e-mail: starosta@postrelmov.cz

 

MATRIKA A EVIDENCE OBYVATEL, PODATELNA, CZECH POINT (1. patro)

Jana Kolářová, tel.: 583 480 717, mob: 725 060 622; e-mail: kolarova@postrelmov.cz

 

VĚCI MAJETKOPRÁVNÍ A POZEMKY OBCE (1. patro)

Luděk Nevoral, tel.: 583 480 714, mob: 725 060 623; e-mail:  nevoral@postrelmov.cz

 

INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, SPRÁVNÍ ČINNOST NA ÚSEKU VÝSTAVBY, KOMUNIKACÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (1. patro)

Ing. Jaroslava Jeřábkovátel.: 583 480 713; mob: 725 060 621 e-mail: jerabkova@postrelmov.cz

 

POKLADNA, POPLATKY, POHLEDÁVKY, NÁJEMNÉ (1. patro)

Jindřiška Bartošová, tel.: 583 480 712; mob: 725 060 620; e-mail: bartosova@postrelmov.cz

 

EKONOMIKA, ÚČETNICTVÍ A ROZPOČET (2. patro)

Ing. Daniela Sonntágová, tel.: 583 480 716, mob: 725 060 624; e-mail: sonntagova@postrelmov.cz

Marie Sobotková, tel: 583 480 716; mob: 774 483 886; e-mail: sobotkova@postrelmov.cz

 

SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE (2. patro)

Miroslav Vláčel, tel.: 583 480 718, mob: 724 183 458; e-mail: vlacel@postrelmov.cz

 

E-mail: obec@postrelmov.cz
WWW: postrelmov.cz.gcm.cloud/
ID Datové schránky: 9ygbvij