Obsah

TŘÍDĚNÍ ODPADU

V naší obci máme asi 80 kontejnerů na tříděný odpad, které mohou naši občané bezplatně využívat. Svozovou službu pro nás zajišťuje firma EKO servis Zábřeh s.r.o.

Kontejnery jsou barevně rozlišeny podle druhu odpadu, pro který určen.

Modrá – papír

Žlutá - plast

Zelená – barevné sklo

Bílá – bílé sklo

Hnědá – kovy

Jak třídit odpady z domácností

Na některých odpadových hnízdech jsou umístěny i popelnice pro ukládání nádob s použitým jedlým olejem z domácností.

Od loňského roku ukládají občané plastový odpad do popelnic a kontejnerů, které mají přímo u svých domovů. Žluté kontejnery a popelnice jsou vyváženy v pravidelném 3týdenním intervalu.

Je potěšující, že instalováním žlutých popelnic, kontejnerů a kompostérů k bytovým domům došlo ke zvýšení podílu vytříděných plastových produktů o 40% a snížilo se množství TKO o téměř 21%.

 

Tašky na tříděný odpad jsou k dispozici občanům Postřelmova zdarma na OÚ. Vyzvednout si je můžete v kanceláři u Ing. Jaroslavy Jeřábkové. Tašky budou občanům vydány na základě prokázání trvalého bydliště v obci. Každá rodina má nárok na jednu sadu tašek. 

 

Dále se v obci nachází místo zpětného odběru (SBĚRNÝ DVŮR), kam mohou občané Postřelmova nebo osoby, které zde mají rekreační objekt, BEZPLATNĚ odevzdávat odpad, zejména velkoobjemový. Sběrný dvůr najdete na ul. Závořická.

Otevírací hodiny:

První sobotu v měsíci dopoledne od 8.30 - 12.00 hod. 

Třetí čtvrtek v měsíci odpoledne od 12.30 - 17.00 hod.

 

V období od jara do prvních mrazivých dní jsou pro vás po obci rozmísťované kontejnery na biologický odpad. Jejich umístění můžete vidět zde.

 

 

Jak správně třídit se dozvíte zde

Firmy, které se podílejí na třídění odpadu v naší obci jsou:

Elektrowin

Asekol

Ecobat

Ekolamp

EKO-KOM

 

Osvědčení o úspoře emisí 2022

 

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Certifikát environmentálního vyúčtování 2021

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2019

 

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018