Navigace

Obsah

Projekty obce a obdržené dotace

2019:

Cyklostezka U Moravy

Na tuto akci získala obec Postřelmov dotaci z Olomouckého kraje - programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek ve výši 754 067,74 Kč. Stavbu realizuje firma Ladislav Ščuka.

 

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

JHSD Postřelmov získala dotaci z Olomouckého kraje - programu na podporu JSDH 2019 na nákup nového cisternového vozidla Dennis Rapier ve výši 200 000,- Kč. 

 

Víceúčelový sportovní areál pro trénink IZS - I. etapa

Na tuto akci získala obec Postřelmov dotaci z Olomouckého kraje - programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Ol. kraje 2019 ve výši 500 000,- Kč. Stavbu realizuje firma Ekozis spol. s r.o.

 

Veřejně prospěšné práce

I v tomto roce obec Postřelmov čerpá dotace na VPP v rámci Operačního programu Zaměstnanost, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2018: 

Veřejně prospěšné práce    

- Projekt CZ.03.1.8.0.15_121.04775 Veřejně prospěšné práce Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? V letech 2015 - 2018 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 1.12.2017 do 30.11.2018 byla u zaměstnavatele Obec Postřelmov, v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP částkou 285.000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 234.783 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62 %, tj. 50.217 Kč. Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu.

Logo EU, ESF a UP

Chodník Postřelmov - Sudkov

Celková investice činí 3 664 266,- Kč včetně DPH. Na tuto stavební akci získala obec Postřelmov dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj - integrovaného regionálního operačního programu - prioritní osy 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj ve výši 2 185 000,- Kč, což činí 95 % nákladů na realizaci. Realizaci provedla firma M-SILNICE a.s.

Logo EU IROP a ministerstvo pro místní rozvoj

Místa pasivního odpočinku

Realizaci stavby provedla firma Ekozis spol. s r.o. za cenu 302 066 Kč včetně DPH. Na tuto stavební akci jsme získali dotaci z Ministerstva zemědělství v rámci programu 12966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků ve výši 164 776,- Kč. 

Logo MZ

Chodníky Postřelmov, I. etapa - ul. Osvobození a Žerotínova

Stavební část provedla firma M-SILNICE a. s. za cenu 5 322 833,- Kč. Celková cena investice činíla 6 665 289,32 Kč včetně DPH. Na tuto stavební akci jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4 524 000,- Kč. 

logo SFDI

 

Veřejně prospěšné práce

VPP_2018 Staženo: 72x | 21.12.2018

Publicita chodník Postřelmov - Sudkov

publicita_Chodník Postřelmov-Sudkov Staženo: 79x | 06.06.2019

Víceúčelový sportovní areál pro trénink IZS -I.etapa

Na tuto akci byla získána dotace z Olomouckého kraje ve výši 500 000,- Kč

Zpráva o poskytnutí dotace z Ol. kraje Staženo: 51x | 31.07.2019

Cyklostezka "U Moravy"

Na tuto akci byla získána dotace z Olomouckého kraje ve výši 754 067,74 Kč.

Cyklostezka "U Moravy" Staženo: 35x | 19.07.2019

Stránka

  • 1