Navigace

Obsah

Projekty obce a obdržené dotace

2023:

Oprava pomníku padlých z I. a II. světové války, Postřelmov

Obec Postřelmov získala dotaci od Olomouckého kraje v dotačním programu - Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2023, dotační titul Obnova staveb drobné architektury místního významu ve výši 15 000 Kč.

Byla provedena obnova nápisů na pomníku padlých z I. a II. světové války před budovou Obecního úřadu v Postřelmově.

logo olomouckého kraje

 

Setkání spřátelených obcí - Anglie, Francie

Obec Postřelmov získala dotaci od Olomouckého kraje v dotačním programu - Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023, dotační titul  Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje ve výši 12 983 Kč.

Dotace byla použita na částečné pokrytí nákladů na zajištění kulturního a sportovního prgramu při setkání občanů spřátelených zemí, tzv. Twinningu, v naší obci ve dnech 21.-24.7.2023.

logo olomouckého kraje

 

Veřejně prospěšné práce

I v tomto roce obec Postřelmov čerpá dotace na VPP v rámci Operačního programu Zaměstnanost, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Logo EU, ESF a UP

 

2022:

Doplnění chodníku na ul. Mírová v Postřelmově

Obec Postřelmov získala dotaci z Olomouckého kraje - Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2022 ve výši 598 607,99 Kč. Stavbu bude realizovat společnost EKOZIS spol. s r.o., Zábřeh.

Jedná se o doplnění chodníku na ul. Mírová podél zástavby rodinných domů v délce cca 190 m pro zajištění bezpečného pohybu chodců až ke konci obce.

logo olomouckého kraje

 

Cyklostezka Ke Kapličce

Obec Postřelmov získala dotaci z Olomouckého kraje - Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 ve výši 1 464 120,35 Kč. Stavbu bude realizovat společnost KARETA s.r.o., Bruntál.

Cyklostezka propojí stávající účelové komunikace a vznikne ucelená trasa pro pěší a cyklisty, díky které se bezpečně dostanou především do Zábřeha, ale i dalších okolních obcí.

logo olomouckého kraje

Technické zhodnocení a oprava požární techniky pro JHSD obce Postřelmov

Obec Postřelmov získala dotaci z Olomouckého kraje - Program na podporu JSDH 2022 ve výši 112 500,- Kč.  Dotace se týkala opravy požárního vozidla CAS Dennis Rapier JPO Postřelmov.

logo olomouckého kraje

2021:

Veřejně prospěšné práce

I v tomto roce obec Postřelmov čerpá dotace na VPP v rámci Operačního programu Zaměstnanost, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Logo EU, ESF a UP

2020:

Nákup traktorové sekačky 

Obec Postřelmov získala dotaci z Olomouckého kraje - Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Ol. kraji v roce 2020 ve ýši 150 000,- Kč.

logo olomouckého kraje

Pořízení vybavení pro JHSD obce Postřelmov

Obec Postřelmov získala dotaci z Olomouckého kraje - program Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje v roce 2020 ve výši 76 200,- Kč.

logo olomouckého kraje

Víceúčelový sportovní areál pro trénink IZS - II. etapa

Na tuto akci získala obec Postřelmov dotaci z Olomouckého kraje - programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Ol. kraje 2020 ve výši 500 000,- Kč. Stavbu realizuje firma Ekozis spol. s r.o.

logo olomouckého kraje

 

Veřejně prospěšné práce

I v tomto roce obec Postřelmov čerpá dotace na VPP v rámci Operačního programu Zaměstnanost, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Logo EU, ESF a UP

 

 

2019:

Nákup stánků a laviček

Na tuto akci získala obec Postřelmov dotaci z Olomouckého kraje - programu Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Ol. kraji v roce 2019  ve výši 10 000 Kč. Majetek byl pořízen od firmy BIZON-STANY s.r.o. a firmy Vrkoc.cz).

logo olomouckého kraje

 

Cyklostezka U Moravy

Na tuto akci získala obec Postřelmov dotaci z Olomouckého kraje - programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek ve výši 754 067,74 Kč. Stavbu zrealizovala firma Ladislav Ščuka za celkovou cenu 1 691 218 Kč (včetně DPH).

logo olomouckého kraje

 

 

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

JHSD Postřelmov získala dotaci z Olomouckého kraje - programu na podporu JSDH 2019 na nákup nového cisternového automobilového vozidla Dennis Rapier ve výši 200 000,- Kč. 

logo olomouckého kraje

 

Víceúčelový sportovní areál pro trénink IZS - I. etapa

Na tuto akci získala obec Postřelmov dotaci z Olomouckého kraje - programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Ol. kraje 2019 ve výši 500 000,- Kč. Stavbu realizuje firma Ekozis spol. s r.o.

logo olomouckého kraje

 

Veřejně prospěšné práce

I v tomto roce obec Postřelmov čerpá dotace na VPP v rámci Operačního programu Zaměstnanost, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Logo EU, ESF a UP

2018: 

Veřejně prospěšné práce    

- Projekt CZ.03.1.8.0.15_121.04775 Veřejně prospěšné práce Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? V letech 2015 - 2018 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 1.12.2017 do 30.11.2018 byla u zaměstnavatele Obec Postřelmov, v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP částkou 285.000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 234.783 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62 %, tj. 50.217 Kč. Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu.

Logo EU, ESF a UP

Chodník Postřelmov - Sudkov

Celková investice činí 3 664 266,- Kč včetně DPH. Na tuto stavební akci získala obec Postřelmov dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj - integrovaného regionálního operačního programu - prioritní osy 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj ve výši 2 185 000,- Kč, což činí 95 % nákladů na realizaci. Realizaci provedla firma M-SILNICE a.s.

Logo EU IROP a ministerstvo pro místní rozvoj

Místa pasivního odpočinku

Realizaci stavby provedla firma Ekozis spol. s r.o. za cenu 302 066 Kč včetně DPH. Na tuto stavební akci jsme získali dotaci z Ministerstva zemědělství v rámci programu 12966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků ve výši 164 776,- Kč. 

Logo MZ

Chodníky Postřelmov, I. etapa - ul. Osvobození a Žerotínova

Stavební část provedla firma M-SILNICE a. s. za cenu 5 322 833,- Kč. Celková cena investice činíla 6 665 289,32 Kč včetně DPH. Na tuto stavební akci jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4 524 000,- Kč. 

logo SFDI

Dřívější dotace:

Revitalizace obce - lokalita vyhnálov

V květnu 2015 byla dokončena významná stavba „Revitalizace části obce Postřelmov – lokalita Vyhnálov“, která je spolufinancována z dotace ROP Střední Morava. Stavbu realizovala firma STRABAG a.s. 

Stavba byla zahájena 27. 10. 2014. Jeji součstí je chodník pro pěší, oprava komunikace, včetně zřízení parkovacích míst, nového veřejného osvětlení, osazení mobiliáře a veřejné zeleně v lokalitě Vyhnálov, dle projektové dokumentace zpracované projekční firmou Cekr CZ s.r.o., Šumperk. Celkové náklady projektu byly 10,901 mil. Kč. Dotace z ROP, Střední Morava jsou 7,979 mil. Kč.

Logo ROP Střední Morava

 

Veřejně prospěšné práce

VPP_2018 Staženo: 409x | 21.12.2018

Publicita chodník Postřelmov - Sudkov

publicita_Chodník Postřelmov-Sudkov Staženo: 475x | 06.06.2019

Víceúčelový sportovní areál pro trénink IZS -I.etapa

Na tuto akci byla získána dotace z Olomouckého kraje ve výši 500 000,- Kč

Zpráva o poskytnutí dotace z Ol. kraje Staženo: 399x | 31.07.2019

Cyklostezka "U Moravy"

Na tuto akci byla získána dotace z Olomouckého kraje ve výši 754 067,74 Kč.

Cyklostezka "U Moravy" Staženo: 358x | 19.07.2019

Stránka

  • 1